Налични курсове

Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието - ОКОС 3

5 лица

18.01.2022 - 21.01.2022г.
Изпит: 22.01.2022г. 

Дистанционна форма 

Веска КъневаОбучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба - ПРЗ 12

Дистанционна форма

8 лица

07.02.2022 - 11.02.2022 г

Изпит : 12.02.2022 г

Ваня Георгиева

Озеленител - цветарство

660 часа

Дистанционна форма

........ лица

23.02.2022 - ...............


Курс "Биологично земеделие"

Дистанционна форма

7 лица

17.11.2021 - 21.11.2021 г

изпит: 22.11.2021 г

Веска Кънева

Агроекология и климат 2

Дистанционна форма

6 лица

17.11.21 - 21.11.21 г 

изпит: 22.11.2021 г 

Веска Кънева

Курс "Агроекология и климат"

Дистанционна форма

2 лица

22.11.2021 - 24.11.2021 г

изпит: 25.11.2021 г

Ваня Георгиева

"Болногледач", "Здравни грижи"

Дистанционна форма

660 часа

1 лице

22.02.2021 - 19.10.2021 г

Държавен изпит: 20.10.2021 г , 21.10.2021 г

Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието

5 лица

16.11 - 19.11.21 г

Изпит: 20.11.21 г 

Дистанционна форма 

Ваня Георгиева


Курс " Животновъд" , "Пчеларство"

150 часа

6 лица

Дистанционна форма

25.10.2021 - 23.11.2021 г 

изпит 25.11.2021 г

Магдалена Шентова

Курс "Фермер Земеделец" 

05.04.2021 - 07.05.2021

изпит 08.05.2021

15 лица

Виктория Роева

Курс " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието"

10 лица

10.02.2021 - 12.02.2021

изпит 13.02.2021

дистанционна форма

Красимира Узова - Семкова

ПРЗ 9  

27.02.2021 - 05.03.2021

изпит 06.03.2021

Дистанционна форма 

20 лица

Преподавател : Виктория Роева

Фермер земеделец 150 часа

Дистанционна форма

18.01.2021 - 22.02.2021

изпит 23.02.2021

Преподавател : Виктория Роева

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба- ПРЗ 8

Дистанционна форма 

10 лица

17.02.2021 - 22.02.2021

изпит - 23.02.2021

Преподавател : Веска Кънева

"Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба"

8 лица

Дистанционна форма

28.01.2021 - 31.01.2021

изпит - 01.02.2021

преподавател - Кирил Стайков

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба
20 лица
16. 02. 2021 - 21. 02. 2021 
Изпит - 22. 02. 2021
Дистанционна форма 
Преподавател - Кирил Стайков

"Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба" - 20 лица

04.02.2021 - 09.02.2021 - дистанционна форма

изпит 10.02.2021

гр. Сливен 

Красимира Узова - Семкова

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

02.02.2021 - 07.02.2021 - дистанционна форма

изпит - 08.02.2021

Ваня Георгиева

01.02.2021 - 04.02.2021

Дистанционна форма

14 лица

Изпит - 05.02.2021

преподавател: Кирил Стайков

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА СЕРТИФИКАТ ПО ЧЛ.83 от  ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА.